Betekenisvol


Wij geloven in de arbeidsparticipatie van 50+ medewerkers en contstateert dat de 'markt' nog veel te weinig gebruik maakt van het enorme potentieel dat bij deze doelgroep aanwezig is. Dat gegeven is niet alleen jammer maar maakt verandering ook noodzakelijk.

Door de vergrijzing van de beroepsbevolking en het verwachte tekort aan arbeidskrachten de komende jaren, is het van belang dat de arbeidsparticipatie van deze doelgroep de komende jaren toeneemt.

Middels het traject 'betekenisvol werken!' willen wij een deskundige partner zijn op dit gebied.

Het bevorderen van de instroom van en het behouden van 50+ medewerkers voor organisaties. Door zorg te dragen voor optimale werkomstandigheden en aandacht te hebben voor de ontwikkeling én het welbevinden van de medewerker. Doorwerken moet plezierig, leerzaam en uitdagend zijn en de arbeidsmotivatie stimuleren. Kortom: betekenisvol zijn. Voor de werkgever is het van belang dat de afspraken bijdragen aan de visie van de organisatie (bv. goed werkgeverschap) en het behalen van de organisatiedoelen".

Hiertoe zoeken wij, samen met de(een) organisatie, naar oplossingen in de werkcontext en bieden we de (50+) medewerker een traject persoonlijke en professionele ontwikkeling aan, met daarin coaching en trainingsvormen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid zien we als een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking.

Juist dit maakt 'betekenisvol door werken' een bijzonder én uitdagend project.

Wij bieden met betekenisvol werken! een combinatie van een detacheringsovereenkomst én een ontwikkeltraject persoonlijke en professionele ontwikkeling inéén. Coaching gesprekken en bijeenkomsten (trainingsvormen) vinden plaats aan de hand van thema's:

> Bewustwording van kernkwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten

> Omgaan met belastbaarheid en belasting; grenzen aan geven

> Communicatie en samenwerking; feedback geven en ontvangen

> Omgaan met jongere generaties; conflict

> Afscheid nemen van werk in fasen; verlies, rouw en integratie

> Betekenis geven aan werk en leven; veerkracht en genieten

> Gezond leven en werken

Bij start wordt een begeleidingsplan opgesteld: definiëring gewenste begeleiding en doelen, persoonlijke thema's, 9 individuele coaching bijeenkomsten, 3 trainingsdagen en evaluatiemomenten.

Doelgroep

Vanaf MBO+/HBO, 50+ medewerkers, die bereid zijn met 'zichzelf' aan de slag te gaan en open staan voor begeleiding door een 'personal coach', voor de duur van één jaar.